Prawo gospodarcze

  • wszechstronną obsługę podmiotów gospodarczych,
  • rejestrację i przekształcanie spółek,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kierowanie do dłużników wezwania do zapłaty,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • windykacja należności na etapie mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym zabezpieczającym,
  • reprezentację sądową w sporach pomiędzy przedsiębiorcami przed Sądami Gospodarczymi,