Strefa wiedzy

 • Władza rodzicielska

  Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Co do zasady wykonanie władzy rodzicielskiej przysługuje obojgu rodzicom. Uregulowanie tejże kwestii jest obligatoryjne w wyroku rozwodowym. Co do zasady rodzic przy którym zostaje dziecko ma […]

  Czytaj dalej

 • Alimenty na dziecko/na dzieci

  Kolejną istotną kwestią, którą musi obejmować postępowanie rozwodowe jest ustalenie wysokości alimentów płatnych na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Zgodnie z art. 133 K.r.o.: § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie […]

  Czytaj dalej

 • Separacja a rozwód

  Wielu klientów zadaje mi pytanie jakie są istotne różnice pomiędzy rozwodem, a separacją. Procedura składania pozwu o separację jest zbliżona do procedury składania pozwu rozwodowego, a z tą jednak istotną różnicą, iż sprawa o separację może być złożona również jako […]

  Czytaj dalej

 • Podział majątku po rozwodzie

  Podział majątku po rozwodzie – jest konieczny jeśli w trakcie trwania związku małżeńskiego zgromadziłeś wspólnie z małżonkiem określony majątek, a nie zawieraliście umowy majątkowej małżeńskiej na przykład dotyczącej ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej. Co do zasady podziału majątku nie dokonuje się […]

  Czytaj dalej

 • Rozwód od czego zacząć.

  Aby złożyć pozew o rozwód koniecznym będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz ustalenie jakie inne środki dowodowe będą potrzebne w postępowaniu sądowym (zeznania świadków, opinia biegłych). Najlepiej jeśli pozew rozwodowy zostanie przygotowany przez profesjonalistę (dobry adwokat od spraw rodzinnych), który poprowadzi […]

  Czytaj dalej