Prawo karne

  • pomoc prawna w zakresie postępowania przed organami ścigania,
  • oraz w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, zarówno w sprawach o przestępstwa, wykroczenia, w sprawach karno-skarbowych, a także w zakresie prawa karnego wykonawczego,
  • posiadam bogate doświadczenie zarówno jako obrońca, jak również jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych.

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa bądź też jesteś na etapie, gdy postawiono Ci zarzuty w sprawie o wykroczenie lub o przestępstwo oznacza to, iż z całą pewnością potrzebujesz pomocy specjalisty – radcy prawnego od spraw karnych, który pomoże Tobie zarówno na etapie postępowania przygotowawczego tj. przed Policją lub Prokuratorem, a także na etapie postępowania sądowego.

W ramach oferowanej usługi mogę reprezentować Ciebie nie tylko w Sądzie, ale także w trakcie czynności wykonywanych przez organy Policji lub prokuraturę. Przeanalizuję zgromadzone w sprawie dowody oraz wspólnie wybierzemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

W zakresie omawianej usługi oferuję:

  • reprezentację jako obrońca w sprawie zarówno przed organami Prokuratury jak i Policji, a także w postępowaniu sądowym
  • reprezentację jako Twój pełnomocnik jeśli jesteś pokrzywdzonym, wstępującym do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy,
  • wszechstronną analizę sprawy, wskazanie możliwych rozwiązań, przedstawienie możliwych wniosków dowodowych, przygotowanie pism procesowych