Prawo pracy

  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy związane z nawiązaniem i istnieniem stosunku pracy: tworzenie projektów umów o pracę, doradztwo w zakresie nawiązania, istnienia, rozwiązania stosunku pracy,
  • dochodzenie wszelkich roszczeń przed sądem ze stosunku pracy np. sprawy o wypłatę należnego wynagrodzenia, odprawę, nadgodziny, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o mobbing, o sprostowanie świadectwa pracy, dotyczące naruszenia zakazu konkurencji,
  • regulamin pracy zdalnej

Oferuję kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianych relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem – zarówno odnośnie nawiązania stosunku pracy, jak i wszelkich kwestii związanych z przebiegiem zatrudnienia, a także z jego rozwiązaniem. Przygotowuję:

  • regulamin pracy,
  • wszelkie inne wewnętrznie obowiązujące dokumenty związane z prawem pracy,
  • kontrakty menadżerskie, umowy o pracę,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • regulamin pracy zdalnej (wzór regulaminu pracy zdalnej)

Radca prawny prawo pracy

Moja pomoc może okazać się konieczna w razie doświadczenia przez Ciebie ze strony pracodawcy mobbingu, a także wtedy gdy pracodawca bez uzasadnienia zatrudnia Cię na podstawie umowy zlecenia, pomimo że faktycznie wszelkie cechy łączącej Was relacji świadczą o tym, iż zawarta winna zostać umowa o pracę. Wtedy koniecznym staje się złożenie powództwa o ustalenie istnienie stosunku pracy. Jeśli interesuje Cię więc prawnik od prawa pracy serdecznie zapraszam do kontaktu!

Zapewniam reprezentację sądową w zakresie spraw pracowniczych, a także przedsądową – gdy możliwe są negocjacje odnośnie możliwości zawarcia w sprawie ugody.

Istnieje możliwość skorzystania z moich usług również online.