Usługi

Prawo pracy

sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy związane z nawiązaniem i istnieniem…

Prawo rodzinne

sprawy o szybki rozwód cywilny i separację, podział majątku wspólnego małżonków, wszelkie…

Prawo spadkowe

sprawa spadkowa w sądzie z testamentem, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o…

Prawo karne

pomoc prawna w zakresie postępowania przed organami ścigania, oraz w postępowaniu przed…

Prawo gospodarcze

wszechstronną obsługę podmiotów gospodarczych, rejestrację i przekształcanie spółek, doradztwo w zakresie wyboru…

Sprawy o unieważnienie małżeństwa kościelnego

sporządzam skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, w celu "unieważnienia ślubu kościelnego",…

Porady prawne online i przez telefon

porady prawne przez Internet, porady prawne przez telefon, porady prawne online -…

Regulamin pracy zdalnej

regulamin pracy zdalnej, praca zdalna w domu zasady prawa, praca zdalna na…