Prawo rodzinne

 • sprawy o szybki rozwód cywilny i separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • wszelkie sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej tj. ustalenie miejsca pobytu dziecka, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o alimenty (o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, etc),
 • sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, a także przysposobieniem
 • sprawa spadkowa w sądzie z testamentem

Rozwód to jedno z najtrudniejszych wydarzeń w życiu, dlatego też konieczna jest w takim przypadku pomoc profesjonalisty, który pomoże Ci przejść przez ten proces. Oferuję indywidualne oraz empatyczne podejście do każdej sprawy, załatwię za Ciebie wszelkie sprawy formalne, które mogą być przyczyną Twojego dodatkowego stresu. Analiza sprawy obejmuje wskazanie możliwych dróg postępowania, w tym odnośnie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentów, a także rozdysponowania majątku wspólnego (podział majątku wspólnego).

Rozwód krok po kroku.

1. Rozwód od czego zacząć?

Aby złożyć pozew o rozwód koniecznym będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz ustalenie jakie inne środki dowodowe będą potrzebne w postępowaniu sądowym (zeznania świadków, opinia biegłych). Najlepiej jeśli pozew rozwodowy zostanie przygotowany przez profesjonalistę (dobry adwokat od spraw rodzinnych), który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy postępowania, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Wyróżniamy:

  • pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – strony wykazują za pomocą środków dowodowych kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, więcej o rozwodzie z orzeczeniem o winie.

  • pozew o rozwód bez orzekania o winie –w trakcie dobrze poprowadzonych pertraktacji ugodowych, z uczestnictwem radcy prawnego (prawnik rodzinny) strony są w stanie ustalić wszelkie istotne kwestie dotyczące ich małżeństwa. Więcej o rozwodzie bez orzekania o winie.

 1. Podział majątku po rozwodzie – jest konieczny jeśli w trakcie trwania związku małżeńskiego zgromadziłeś wspólnie z małżonkiem majątek, a nie zawieraliście umowy majątkowej małżeńskiej. Więcej informacji o podziale majątku po rozwodzie znajdziesz na naszym blogu.

2. Separacja a rozwód

Skutki separacji oraz rozwodu są podobne: pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, dziecko urodzone w trakcie separacji nie będzie pochodziło z małżeństwa stron. Ustalane są te same kwestie co podczas rozwodu: kto wykonuje władzę rodzicielską, uregulowane są kontakty drugiego rodzica z dzieckiem bądź dziećmi stron, a także zasądzane alimenty. Podczas separacji małżeństwo trwa jednak w sposób formalny i nie można zawrzeć ponownego związku małżeńskiego.

Aby Sąd mógł orzec rozwód pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, dla separacji wystarczający jest zupełny rozkład pożycia.

Aby podjąć właściwą decyzję, czy zdecydować się w danej sytuacji na rozwód czy separację, najlepiej zaciągnąć porady u specjalisty (adwokat od spraw rodzinnych). Czy rozwód nie zaszkodzi dobru wspólnych małoletnich dzieci? Czy możliwym jest uzgodnienie z współmałżonkiem kwestii majątkowych? Skorzystaj z pomocy prawnika (prawnik od spraw rodzinnych), który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

Sprawa o rozwód

3. Alimenty.

Alimenty na dziecko/na dzieci

Postępowanie rozwodowe obejmować musi ustalenie wysokości alimentów płatnych na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Więcej informacji o alimentach na dziecko/na dzieci na stronie blogu.

Odrębną kwestią pozostaje także możliwość ustalenia alimentów pomiędzy małżonkami – w sytuacji gdy orzekany jest rozwód (alimenty na żonę). Istnieje możliwość zasądzenia alimentów od dorosłych dzieci na rodziców (alimenty na rodzica). Warunkiem tu są dobre warunki finansowe dzieci oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb przez rodzica.

4. Władza rodzicielska

to ogół praw i obowiązków, które mają względem osoby małoletniej jej rodzice. Co do zasady wykonanie władzy rodzicielskiej przysługuje obojgu rodzicom. Uregulowanie tejże kwestii jest obligatoryjne w wyroku rozwodowym.

5. Kontakty z dzieckiem

to kolejna kwestia, która jest przedmiotem postępowania rozwodowego, lub odrębnego w sytuacji gdy np. rodzice nie pozostawali w związku małżeńskim. W drugiej sytuacji składamy pozew o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskiem zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

6. Ustalenie miejsca pobytu dziecka

następuje poprzez złożenie wniosku o ustalenie, że miejscem zamieszkana małoletniego jest miejsce zamieszkania rodzica, który pełni nad dzieckiem pieczę. Więcej informacji na blogu.

Wszystko zależy od stanowiska stron, tego czy sprawa tyczy się również małoletnich dzieci stron. Zdarzają się sprawy rozstrzygnięte prawomocnie w ciągu 2 miesięcy oraz inne, trwające nawet 2 lata.

Jego cena jest zróżnicowana w zależności od konieczności orzekania o winie, alimentach, władzy rodzicielskiej i zaczyna się już od 1800zł

Opłata od pozwu bez orzekania o winie to 600zł, jednak połowa jest zwracana w razie uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód bez winy.

Obowiązek alimentacyjny trwa pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej.

W takiej sytuacji najczęściej stronom udaje się wypracować wspólne stanowisko odnośnie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, do czego w swojej pracy w szczególności dążę.