Rozwód od czego zacząć.

Aby złożyć pozew o rozwód koniecznym będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz ustalenie jakie inne środki dowodowe będą potrzebne w postępowaniu sądowym (zeznania świadków, opinia biegłych). Najlepiej jeśli pozew rozwodowy zostanie przygotowany przez profesjonalistę (dobry adwokat od spraw rodzinnych), który poprowadzi Cię przez wszystkie etapy postępowania, łącznie z reprezentacją w sądzie.

Istnieją dwie możliwe drogi działania odnośnie nadania kierunku sprawy rozwodowej:

  • pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – strony za pomocą środków dowodowych wykazują, która ze stron odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego. Kwestia ta jest istotna dla ustalenia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy stronami tj. osoba winna ma zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym większe szanse uzyskania na siebie alimentów od drugiego małżonka. Sprawa taka charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania, z uwagi na co zasadnym jest w takiej sytuacji skorzystanie z usług radcy prawnego, który na co dzień zajmuje się tego typu sprawami (adwokat rodzinny).
  • pozew o rozwód bez orzekania o winie – to inaczej rozwód za porozumieniem stron. Sytuacja ta jest najbardziej dogodna dla stron. W trakcie dobrze poprowadzonych pertraktacji ugodowych, z uczestnictwem radcy prawnego (prawnik rodzinny) strony są w stanie ustalić wszelkie istotne kwestie dotyczące ich małżeństwa.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie rozwodu? Zapraszamy do kontaktu.