Regulamin pracy zdalnej

  • regulamin pracy zdalnej,
  • praca zdalna w domu zasady prawa,
  • praca zdalna na komputerze zgodna z wymogami prawa

Regulamin pracy zdalnej

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła możliwość pracy zdalnej. Praca wykonywana w taki sposób stała się w chwili obecnej normą, a wiele firm jest zadowolonych z takiego rozwiązania z uwagi na obniżenie kosztów działalności.

Regulamin pracy zdalnej – wymagania.

Aby ustalić stałe reguły kierowania pracowników na tę formę wykonywania pracy potrzebne jest opracowanie regulaminu pracy zdalnej. W ten sposób:

  • określisz sytuacje kiedy pracownik ma możliwość wykonywania pracy zdalnej,
  • ustalisz jasne reguły wykorzystywania sprzętu firmowego,
  • określisz reguły kontroli i oceny efektów pracy uzyskiwanych przez pracownika,
  • określisz zasady dyspozycyjności pracownika,
  • stworzysz mechanizm ochrony danych poufnych wykorzystywanych przez pracownika podczas pracy zdalnej  

Jeżeli jesteś zainteresowany przygotowaniem regulaminu pracy zdalnej dopasowanego do Twojej działalności, zapraszam do kontaktu!

Regulamin pracy zdalnej

Typowe miejsca w których w 2021 roku jest niezbędny regulamin pracy zdalnej to między innymi szkoła podstawowaprzedszkoleurząd gminy. Miejsca gdzie nagle zmieniły się zasady rządzące BHP miejsca pracy.

Jednak i przedsiębiorstwa zarówno te niewielkie jak i te duże, bez wątpienia potrzebują szytego na miarę regulaminu odpowiadającego specyfice funkcjonowania danej firmy.

Wielu osób zadaje sobie pytanie: czy regulamin pracy zdalnej jest obowiązkowy? Odpowiedź jest twierdząca jeśli tylko pracodawcy zależy na wyegzekwowaniu należytej pracy od swoich pracowników. Prawidłowo skonstruowany regulamin pracy zdalnej to podstawa prawna relacji, kontroli pracy wykorzystania narzędzi pracy, jej bezpieczeństwa oraz co niezmiernie ważne, rozliczenia efektów.

Dobry regulamin pracy zdalnej to pewność i bezpieczeństwo którym winien być zainteresowany sam pracownik. Jasny zakres obowiązków, sposób i rozliczenia, BHP to podstawa.